25 Απριλίου 2017
Ποντικός είδους Rattus Rattus σε πάρκο

Μυοκτονίες

Τα τρωκτικά (ποντίκια ή ποντικοί) που συναντώνται στο αστικό περιβάλλον και όχι μόνο, αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία καθώς μεταδίδουν στον άνθρωπο πολλές ασθένειες (λεπτοσπείρωση, τύφο μέσω των κοπράνων και των ούρων τους, κ.α.) καθώς επίσης και παράσιτα όπως ψύλλους, […]