25 Απριλίου 2017
Απώθηση φιδιών

Απώθηση Ερπετών

Από τα φίδια και τις σαύρες που συναντώνται στην Ελλάδα ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της δημόσιας υγεία παρουσιάζει μόνο η οχιά (Vipera berus bosniensis). Το σώμα της οχιάς έχει κυλινδρικό σχήμα και το χρώμα είναι σταχτί προς ξανθό και καλύπτεται από φολίδες (μικρά σκληρά κομμάτια […]