27 Απριλίου 2017

Καταπολέμηση Ψύλλων

Πρόκειται για άπτερα, αιμομυζητικά έντομα της οικογένειας Siphonaptera, τα οποία συναντώνται ως παράσιτα και του αστικού περιβάλλοντος. Ενώ το μέγεθος τους είναι πολύ μικρό (1,5-4mm), το τελευταίο ζεύγος ποδιών τους είναι αρκετά μεγάλου μήκους και εξαιρετικά δυνατό, μορφολογικό χαρακτηριστικό που τα βοηθά […]
27 Απριλίου 2017
Κοριοί σε στρώμα

Καταπολέμηση Κοριών

Πρόκειται για μικρόσωμα αιμομυζητικά έντομα της οικογένειας Cimicidae, τα οποία εξαιτίας του ανθρωπόφιλου χαρακτήρα τους έχουν την τάση να νύσσουν και να αντλούν αίμα από τον άνθρωπο (επώδυνο το τσίμπημα του κοριού), χωρίς ο άνθρωπος να αποτελεί αποκλειστικό ξενιστή του εντόμου. Σε […]
25 Απριλίου 2017
Άκαρι της οικογένειας erythraeidae

Ακάρεα, Ακάρεα Σκόνης

Τα ακάρεα είναι μικρά αρθρόποδα που ανήκουν στην τάξη Aracnida και παρουσιάζουν ανάλογα με το είδος υγειονομικό η μη ενδιαφέρον. Έχουν πάντα 4 ζεύγη ποδιών σε αντίθεση με τα έντομα που έχουν 3 και είναι πολύ μικρότερα (κάποια δε φαίνονται με γυμνό […]