Υπηρεσίες

25 Απριλίου 2017
Άκαρι της οικογένειας erythraeidae

Ακάρεα, Ακάρεα Σκόνης

Τα ακάρεα είναι μικρά αρθρόποδα που ανήκουν στην τάξη Aracnida και παρουσιάζουν ανάλογα με το είδος υγειονομικό η μη ενδιαφέρον. Έχουν πάντα 4 ζεύγη ποδιών σε αντίθεση με τα έντομα που έχουν 3 και είναι πολύ μικρότερα (κάποια δε φαίνονται με γυμνό […]