Δείτε Όλες τις Εφαρμογές

Ξυλοφάγα έντομα, σε θαλαμηγό στη μαρίνα του Φλοίσβου


Λεπτή σκόνη από προσβολή ξυλοφάγων κολεόπτερων

Ξυλοφάγα έντομα (σαράκι), σε θαλαμηγό στη μαρίνα του Φλοίσβου στον Άλιμο.
Το πρόγραμμα απεντόμωσης είναι ιδιαίτερο εξαιτίας της ιδιότητας της φωσφίνης (το σκεύασμα που χρησιμοποιείται για εφαρμογή υποκαπνισμού) να διαβρώνει ελάσματα μετάλλων που υπάρχουν σε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
Σαν πρώτο στάδιο και μέχρι να προγραμματιστεί εφαρμογή υποκαπνισμού, εφαρμόστηκε ψυχρή εκνέφωση (cold fogging) σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες με εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής δράσης για έλεγχο του αριθμού της εντόμων (τα ακμαία διέρχονται από τις οπές εξόδου για να αναπαραχθούν).

Για να πραγματοποιηθεί υποκαπνισμός θα πρέπει αρχικά να βγει το σκάφος από το νερό και να μεταφερθεί σε κάποιο ανοιχτό χώρο (π.χ ναυπηγείο με ειδική άδεια). Για να μην προκληθούν ζημιές σε ηλεκτρικά μέρη και ηλεκτρονικές συσκευές του σκάφους θα πρέπει κάποια από αυτά να απομακρυνθούν και τα υπόλοιπα να καλυφτούν με πλαστικά φύλλα πολλαπλών στρώσεων.

 

Φωτογραφικό Υλικό

Comments are closed.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!


Καλέστε μας στο Tηλ.: 21097 55070 | Κινητό: 69730 47731