Δείτε Όλες τις Εφαρμογές

Καταπολέμηση κοριών, σε ξενώνα στην Κυψέλη


Καταπολέμηση κοριών

Καταπολέμηση κοριών, σε ξενώνα προσφύγων στην Κυψέλη Αττικής με ψυχρή εκνέφωση (cold fogging). Το εντομοκτόνο διοχετεύεται διαμέσου του εκνεφωτή σε πολύ μικρής διαμέτρου (νέφος) σταγόνα σε όλες τις ρωγμές και επιφάνειες που ενδέχεται να υπάρχουν ακμαία, προνύμφες ή και ωά κοριών.

Ο κοριοί μπορούν σε συνθήκες έλλειψης ξενιστή (όλα τα θερμόαιμα θηλαστικά) να παραμείνουν σε κατάσταση λήθαργου μέχρι και ένα χρόνο!

Comments are closed.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!


Καλέστε μας στο Tηλ.: 21097 55070 | Κινητό: 69730 47731