Υπηρεσίες

27 Απριλίου 2017
Κοριοί σε στρώμα

Καταπολέμηση Κοριών

Πρόκειται για μικρόσωμα αιμομυζητικά έντομα της οικογένειας Cimicidae, τα οποία εξαιτίας του ανθρωπόφιλου χαρακτήρα τους έχουν την τάση να νύσσουν και να αντλούν αίμα από τον άνθρωπο, χωρίς ο άνθρωπος να αποτελεί αποκλειστικό ξενιστή του εντόμου. Σε όλα τα στάδια του βιολογικού […]
27 Απριλίου 2017

Έντομα Τροφίμων

«Έντομα τροφίμων«, «έντομα αποθηκών» ή «έντομα αποθηκευμένων προϊόντων» εννοούμε τα έντομα που ανήκουν κυρίως στις τάξεις Coleoptera  και Lepidoptera και προσβάλλουν εδώδιμα ή μη προϊόντα, που βρίσκονται διαδικασία της επεξεργασίας ή της αποθήκευσης, σε σπίτια ή μονάδες παραγωγής. Ορισμένα έντομα από αυτά […]
25 Απριλίου 2017

Καταπολέμηση Ξυλοφάγων Εντόμων

Σαράκι, σκουλήκι ξύλου ή σκόρο ξύλου,  αποκαλούμε μια ομάδα ξυλοφάγων εντόμων που ανήκουν στην τάξη των κολεοπτέρων (Coleoptera) και αποτελούν τον εχθρό των ακατέργαστων και κατεργασμένων ξύλων. Τα ξυλοφάγα έντομα που πιο συχνά μας απασχολούν στην Ελλάδα υπάγονται στις παρακάτω οικογένειες: Anobiidae, Bostrychidae Lyctinae […]
25 Απριλίου 2017

Καταπολέμηση Τερμιτών

Αντιμετώπιση Τερμιτών με τη μέθοδο Trap-Treat-Release (T.T.R) Η μέθοδος T.T.R ή αλλιώς μέθοδος της τροφάλλαξης στηρίζεται στην κοινωνικότητα των εντόμων και στη μεταφορά της δραστικής ουσίας σε ολόκληρη την αποικία. Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται δεν απωθεί τους τερμίτες αφού δεν ανιχνεύεται από αυτούς διαμέσου της όσφρησης […]