Δείτε Όλες τις Εφαρμογές

Αντιμετώπιση τερμιτών σε ισόγεια μονοκατοικία


Σμηνουργοί τερμιτών κατά τη σμηνουργία (επέκταση της αποικίας)

Εμφάνιση πτερωτών αναπαραγωγικών ατόμων τερμίτη (σμηνουργών) κατά τη σμηνουργία σε ισόγεια μονοκατοικία στη Γλυφάδα Αττικής. Οι τερμίτες έχουν εισχωρήσει στην οικία διαμέσου ενός χωμάτινου αγωγού που έχουν διανοίξει εκμεταλλευόμενοι κάποιες πιθανές ρωγμές του τοίχου. Έτσι διατηρούν την επικοινωνία από τον κήπο και με τους σμηνουργούς επεκτείνονται γρήγορα σε όλους τους χώρους της οικίας (με έμφαση τα δωμάτια με ξύλινο πάτωμα και τα εσωτερικά ξύλινα κασώματα). Η ειδική απεντόμωση για την εξάλειψη της αποικίας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Τροφάλλαξης (Trap-Treat-Release).

Ο ρόλος των σμηνουργών είναι να βγαίνουν και να πετούν την άνοιξη και το φθινόπωρο σε κοντινά μέρη από την υπάρχουσα φωλιά για την επέκταση της.

 

Φωτογραφικό Υλικό

Comments are closed.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!


Καλέστε μας στο Tηλ.: 21097 55070 | Κινητό: 69730 47731